Werken met de hondenfluit

Een leuke workshop gevolgd (bij Ciska Landeweert en Bert Visscher, Kynocoaching), waarin we hebben geleerd hoe de fluit kan worden ingezet voor het hierkomen en het zitten op afstand (bijv. om een fietser te laten passeren) .

Uiteraard moeten de commando’s goed worden aangeleerd, waarbij eerst vele malen voor 100% succes moet worden gegaan. Pas daarna kunnen afstanden worden vergroot en afleidende prikkels worden toegevoegd. Het duurt wel een maand vóór een automatische reactie op de fluit echt goed is vastgelegd, dus geduldig en consequent oefenen!

Lees hierover ook in dit artikel.

20160611 Fluitworkshop