Bella en Bello

Op dit moment wordt er gewerkt aan een project Bella en Bello, waarin op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan de interactie tussen kind en hond.

Een goede relatie tussen een kind en een hond is belangrijk, omdat er altijd kans bestaat op misverstanden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

Naast de lessen Kind&Hond komt er een boekje (met tekeningen van Salomé Vleeming) en er worden wat filmpjes gemaakt. Hieronder staan alvast twee voorbeelden.

Heeft u vragen over de samenwerking
tussen uw hond en uw kind(eren)?

Ook in deze tijd met beperkingen
is het mogelijk om advies te vragen.

Per mail, app, telefoon of bijv. facetime
kunnen we de situatie bespreken en
kunnen tips en adviezen worden gegeven
.

Agressieladder
Tekening: Marieke Noordhuis
Download