Vervolgcursus (start 12 maart 2016)

Als er een hond in huis komt, dan moeten hond en gezinsleden leren samenleven. Als alles meezit is dat voor een periode van 10 tot 12 jaar (afhankelijk van het ras en de leeftijd waarop de hond in huis kwam).

Het is dus de moeite waard om te investeren in wederzijds begrip, zodat het samenleven zonder grote problemen en in harmonie kan plaatsvinden.

De mens moet daarvoor veel van de hond leren begrijpen en andersom ook! Want wat moet je bijv. als hond met die stroom van klanken, die de mens uitstoot? Hoe moet je daar je relevante woorden uit halen? Is het voor de hond nog begrijpelijk als hij de volgende zinnen hoort: ‘Kom, we gaan hier lekker even zitten’., ‘Bello, kom‘,  ‘Bello, hierrrrrr!!!!’, ‘Ga eens mooi zitten’. ‘Nee, zitten zeg ik toch! Hier.’,  ‘Kom, Bello ga nu eens hier zitten, vooruit, nu!!!’. ‘Bello, zit‘.

En dan moet de hond ook nog wijs worden uit alle signalen die we uitzenden door onze lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. studerende hondIn de puppycursussen worden de basisbegrippen aangeleerd en vaak is alles dan nog spannend, nieuw en onwennig. Daarna komt de hond langzamerhand in een nieuwe fase en gaat grenzen verkennen.. Dan is duidelijkheid en wederzijds begrip van groot belang!

Door samen een vervolgcursus te volgen leren beide partijen van elkaar. De samenwerking en het wederzijdse respect worden verbeterd en dat is winst voor alle partijen.

Aanmelden voor de vervolgcursus? Mail naar info@hondenkompas.nl

Puppycursus en meer

Vanmiddag, 21 januari, is er weer puppycursus, met combinaties die het einde van de reeks naderen en puppy’s die net gestart zijn of starten. In de komende weken komen er nog nieuwe combinaties bij.  In de puppycursus gaat het om de basisvaardigheden van eigenaar en hond en is er veel informatie over hondengedrag en hondencommunicatie.lig2

Voor februari staat een vervolgcursus van 6 lessen gepland. Dan wordt de lat weer wat hoger gelegd, zodat de samenwerking tussen eigenaar en hond steeds beter wordt. Puberproblemen kunnen op tijd worden aangepakt.

20151017 puppyles 005

Bij voldoende belangstelling start er ook een cursus Kind en Hond van vier lessen.  Het is belangrijk voor het welzijn van kinderen en honden dat zij elkaars taal leren begrijpen en respect voor elkaar krijgen! Dat kan met allerlei oefeningen en spelletjes. Pret voor twee!